ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบปลายเดือน มิถุนายน

ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบปลายเดือน มิถุนายน

มิถุนายน 19, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบปลายเดือน มิถุนายน ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จากเงินกู้วันที่ 28 มิถุนายน 2562