บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง

บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง

มิถุนายน 20, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการประจำหน่วย อ.ท่าม่วง และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านใหม่ อ.ท่าม่วง วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเกตจินดาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น