วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562”

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562”

มิถุนายน 7, 2019 Off By ktscc

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2562” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน โดยมีท่านเขตสุรีย์รัช อวนสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3-4 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผอ.สัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด นำโดย ผอ.ประเสริฐ ใยเยื่อ (กรรมการประจำหน่วย อ.บ่อพลอย) ผอ.วิชัย ปลาบู่ทอง (ผู้แทนประจำหน่วย อ.บ่อพลอย) และนางลาวัลย์ ช่วงชัย (ผู้จัดการ) เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขตอำเภอบ่อพลอยเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วันที่ 7 มิถุนายน 2562