บรรยายครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

มิถุนายน 6, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ผู้จัดการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบของรางวัลสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1