ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน

มีนาคม 16, 2019 0 By ktscc

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ชาวงเวลา 10:00 คณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน โดยมี
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายวิชา จุลทรักษ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยาย การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด