ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบสิ้นเดือน มีนาคม

ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบสิ้นเดือน มีนาคม

มีนาคม 20, 2019 Off By ktscc

นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้ร้อบสิ้นเดือน มีนาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 6-16 มีนาคม 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จากเงินกู้วันที่ 39 มีนาคม 2562