ต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

ต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

มีนาคม 15, 2019 Off By ktscc

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ชาวงเวลา 11:00 คณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจและศึกษาดูงาน โดยมี
ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยาย การดำเนินกิจการของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจบุรี จำกัด