งานวันครู หน่วย อำเภอไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นางพัชรา ดีหล้า กรรมการหน่วยอำเภอทองผาภูมิ ในประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการหน่วยอำเภอศรีสวัสดิ์ นายเจนวิทย์ จงใจ กรรม การหน่วยอำเภอไทยโยค และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมงานวันครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษากาญจนบุรี เขต3 ณ โรงเรียนปรังกาสี อำเถอทองผาภูมิ วันที่ 16 ธันวาคม 2562