วันครู หน่วยอำเภอศรีสวัสดิ์

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายสายัญห์ สุขสำราญ กรรมการหน่วยอำเภอศรีสวัสดิ์ นายยิ่งยศ พละเลิศ ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมงานและบรรยายพิเศษแก่สมาชิกในวันครูอำเภอศรีสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมเรือนธารา เขื่อนศรีนครินทร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562