บรรยายสมาชิกโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

You may also like...