บรรยายการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

You may also like...