บรรยายสมาชิกกลุ่มตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดยมี นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่ามะกา นายเสนอ ลักษณุกิจ  ผู้แทนประจำหน่วย นายประภาส ทองมีสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

You may also like...