บรรยายการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมบรรยาย วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1