ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2561