บรรยายพิเศษการประชุมรายงานตัวของครูผู้ช่วย วันที่ 14 ธันวาคม 2561

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ  บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการม เจ้าหน้าที่ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม แก่นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุม รายงานตัวของครูผู้ช่วย วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 1