บำนาญทัศนศึกษา จ.สมุทรสาคร

โครงการทัศนศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
-ศาลพันท้ายนรสิงห์ -สะพานไม้สายรุ้ง -วัดกาหลง

จำนวน 3 รอบๆ ละ 120 คน
รอบที่ 1 = 16 สิงหาคม 65
รอบที่ 2 = 17 สิงหาคม 65
รอบที่ 3 = 18 สิงหาคม 65
– ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์สหกรณ์
—————————————
psn.ktscc.org ภายในวันที่ 5 ส.ค. 65
—————————————

เที่ยวฟรี…
แต่เนื่องจาก ที่ผ่านๆมา สมาชิกลงจองแล้วไม่ไป ดังนั้น ท่านใดที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ต้องจ่ายเงินมัดจำท่านละ 500 บาท

*** จะคืนให้ในวันเดินทาง*** ถ้าไม่ไป มัดจำนี้ ไม่คืน