บรรยายพิเศษ ครูบรรจุใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2565     ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ นางลาวัลย์ ช่วยชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษการวางแผนทางเงิน โดยใช้แนวทางสหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน ที่จะก่อเกิดสินทรัพย์ให้กับสมาชิก โดยการออมด้วยการถือหุ้น เงินฝาก กับข้าราชครูที่เข้ารับการแต่งตั้งเข้ารับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น