ประชุมพิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้าง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการควบคุมงานการก่อสร้าง และคณะกรรมการการตรวจรับการก่อสร้าง พร้อมด้วยตัวแทนบริษัท พี.เอส.เค ที่ดินและการก่อสร้าง จำกัด และบริษัท โกนา จำกัด ผู้อออกแบบ ประชุมพิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตาม แบบการก่อสร้าง และมีคุณภาพดีที่สุด ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด