ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
ประชุม เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Video Conference
ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Youtube
จากห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
(เงินค่าของขวัญวันปีใหม่่ สมาชิก/สมาชิกสมทบ 1,000 บาท เข้าบัญชีทุกคน)
——————————-
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (เลือกตั้ง)
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
เลือกตั้ง เวลา 06.00-11.00 น.
สำนักงานสหกรณ์ฯ หลังใหม่ (แยกวังสารภี)
(ค่ารับรองสมาชิกที่มาวันประชุมใหญ่วิสามัญ 1,000 บาท รับหน้าคูหาเลือกตั้ง ยกเว้นสมาชิกสมทบ )

You may also like...