ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้แทนประจำหน่วย ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน พิจาณาโครงการต่างๆและเดตรียาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัดวันที่ 25 พฤศจิกายน2564