ระบบลงทะเบียน เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบZoom Video Conference

การเข้าประชุม
ในข้อที่ 2 ด้วยระบบลงทะเบียน เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันที่ 18 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบZoom Video Conference
จำนวน 3,000 คน

แจ้ง อีเมลย์ (E-Mail) เพื่อรอรับลิงค์ในวันประชุมใหญ่
ตามลิงค์
zoom.ktscc.org
ลิงค์สำรอง
http://203.114.104.33:82/zoom/register.php

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1 ค้นหาเลขทะเบียนสมาชิก
2 กรอก อีเมลย์ เพื่อรอรับลิงค์เข้าประชุมใหญ่
3 ยื่นยัน ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
4 สมัครเข้าร่วม

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2564

การเลือกตั้ง เลือกในวันประชุมใหญ่วิสามัญ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น