สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(สพม.กจ. ท่าม่วง,ท่ามะกา)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายยงยุทธ สงพะโยม กรรมการประจำหน่วยจังหวัด นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รร.พระแท่นดงรังฯ,รร.หนองขาวโกวิทฯ,รร.ท่าเรือพิทฯ,รร.ท่ามะกาปุณสิริฯ,รร.พังตรุราษฎร์รังสรรค์ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

You may also like...