สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(อำเภอพนมทวน)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ ผอ.สุรีพร บำรุงชล กรรมการประจำหน่วยอำเภอพนมทวน ผอ.อัจฉรา รอดภัย ผู้แทนฯประจำหน่วยเพื่อบริการสมาชิก ผอ.วิชา จุลทรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมทวน ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

You may also like...