ต้อนรับ ท่าน ดร.ธัญ สายสุจริต ในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นำคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.ธัญ สายสุจริต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี