ปิดระบบ atm ชั่วคราว เพื่อปิดบัญชีประจำปี 2563

ปิดระบบ atm ชั่วคราว

การปิดระบบ การเชื่อมต่อ กับธนาคาร กรุงไทย นั้น ก็เพื่อ การกระทบยอด งบ สิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ > 30 พย. 2563

You may also like...