อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) รอบพิเศษ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) รอบพิเศษ ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563