บรรยายกลุ่มโรงเรียน อ.หนองปรือ

นายสุรชัย สุขเข ผู้แทนประจำหน่วยหนองปรือ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.หนองปรือ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563