บรรยายโรงเรียนร่มเกล้า กาญจาบุรี

นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการประจำหน่วยจังหวัด นายสมเดช จันทราวุฒิ ผู้แทนประจำหน่วย แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออมและสวัสดิการ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

You may also like...