บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรวมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และมุกนิชชา นิ่มเจริญ ผู้แทนประจำหน่วย แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรวมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563