บรรยายกลุ่มเครือข่ายสะพานแม่น้ำแคว หน่วย อ.เมือง

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่1 นายนพดล มงคล ผู้แทนประจำหน่วย อ.เมือง แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้าน การออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสะพานแม่น้ำแคว หน่วย อ.เมือง ณ ห้องประชุมชงโค ผึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา วันที่ 25กันยายน 2563