ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2563 พิจาณาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณฺออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
วันที่ 26 สิงหาคม 2563