เลื่อนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (อบรมวิทยฐานะ)

เลื่อนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (อบรมวิทยฐานะ) เนื่องจากสถานที่จัดอบรมเป็นสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย จึงขอเลื่อนวันและเวลาการอบรมออกไปก่อน
ขออภัยท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ