บรรยายสมาชิกหน่วย อ.พนมทวน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด นำโดย ผอ.สุรีพร บำรุงชล กรรมการประจำหน่วยอำเภอพนมทวน ผอ.อัจฉรา รอดภัย ผู้แทนฯประจำหน่วยเพื่อบริการสมาชิก ผอ.วิชา จุลทรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ แนะนำกิจการ ผลการดำเนินกิจการสหกรณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมทวน ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดเบ็ญพาด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี