สมาชิกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 3

นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการประจำหน่วย อ.ห้วยกระเจา ว่าที่ ร.ท.เมธี ทองรอด ผู้แทนประจำหน่วย พร้อมด้วย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ สมาชิกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้อประชุมโรงเรียนบ้างห้วยยาง