ขยายพื้นที่ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

สมาชิกต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอน หรือ ซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวดสมาชิกสามารถนำดอกเบี้ยไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้ และได้รับเงินเฉลี่ยคืนสิ้นปี หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องเป็น โฉนด น.ส.3ก.