ขั้นตอน ถอนเงิน ATM

เงื่อนไขการใช้บริการ มีดังนี้
1. สามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ATM (เล่มสีฟ้า) ของสหกรณ์ ไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก
2.ค่าธรรมเนียมในการทำรายการ ครั้งละ 8 บาท ทั่วประเทศ โดยสมาชิกเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
3. เงินในการถอนผ่านบัตร ATM ขึ้นอยู่กับประเภท ของบัตร ATM ของสมาชิก