วิธีดูรายการเรียกเก็บรายเดือน

3 ช่องทางตรวจสอบ สลิป /รายการเรียกเก็บประจำเดือน

เดือน มิย. 2563สหกรณ์ฯ ขอยกเลิกการปริ้นใบเสร็จประจำเดือน สมาชิก สามารถ ใช้ช่องทาง ตามที่แจ้งมานี้ ได้ดังนี้

1 APP KTSCC
2 เวปตรวจสอบข้อมูลสมาชิก webportal.ktscc.org
3 web รายการหัก slip.ktscc.org