รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ถึงแก่กรรม ปี2563

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
รอบเรียกเก็บประจำเดือน เมษายน 2563

You may also like...

2 Responses

  1. นางพิศมัย ยุวานนท์ พูดว่า:

    อยากให้มีการแจ้งล่วงหน้ากับสมาชิกที่ฝากเงินค่าทำศพล่วงหน้าไว้แล้วว่าเหลือเท่าไรและจะต้องจ่ายล่วงหน้าเมื่อไรค่ะเพราะดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกในปัจจุบันแต่วันนี้ได้รับหนังสือแจ้งรายละเอียดว่าต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 450 บาท แล้วส่งฝากเงินล่วงหน้าไป 1000 บาทในเดือนมิ.ย.63 ดีค่ะที่แจ้งมาให้ทราบยินดีให้ความร่วมมือค่ะ