โอนเงินระหว่าง บัญชี

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า การอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในด้านการ “ถอน” เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มเขียว) และเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ (เล่มแดง) โดยการถอน Online และ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ATM ดังนี้
– computer ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก webportal.ktscc.org
– มือถือ m.ktscc.org App KTSCC

สมาชิกสามารถกดรับเงินฝากจาก บัญชีออมทรัพย์ATMได้ทางตู้ATM กรุงไทยทั่วประเทศ