ประกาศเรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ

ประกาศเรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ

มีนาคม 25, 2020 0 By ktscc

ประกาศเรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ
ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติงานภายใต้ภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอประกาศชะลอการรับสมัครสมาชิกสมทบ (ทายาทโดยธรรมของสมาชิก) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนกว่าจะมีมติคณะกรรมการดำเนินการให้เปลี่ยนแปลง