ประชุมพิจารณาเงินกู้ มีนาคม 63

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายประเสริฐ ด้วงสงค์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบปลายเดือน มีนาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 มีนาคม 2563 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 27 มีนาคม 2563