งดการทำธุรกรรมเงินสด

เรียน สมาชิก ขอความร่วมมืองด ธุรกรรม “เงินสด”
ด้วยสหกรณ์มีความจำเป็น ขอลดความเสี่ยง ด้านการสัมผัส
ให้น้อยที่สุด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
ขอ **งดธุรกรรม เงินสด
*** ธุรกรรม ฝาก – ถอนใช้ผ่าน ระบบอิเล็คโทนิค
เงินกู้ ทุกประเภท จนท. สหกรณ์ จะจัดการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก เล่มฟ้า และหรือ ธ.กรุงไทย ให้ตามที่ผู้กู้แจ้งความประสงค์

2 thoughts on “งดการทำธุรกรรมเงินสด

  1. หากต้องการจะถอนเงินจากเล่มสีเขียวใส่ในเล่มสีฟ้า เพื่อจะสามารถถอนด้วย ATM ได้ ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ หากไม่ไปที่สหกรณ์ด้วยตนเอง

    1. ออมทรัพย์ เล่มสีเขียวต้องมาดำเนินการถอนเงินที่สำนักงานเท่านั้นครับ

Comments are closed.