ประกาศ เรื่ือง งดการทำธุรกรรมเงินสด

ประกาศ เรื่ือง งดการทำธุรกรรมเงินสด

มีนาคม 19, 2020 2 By ktscc

เรียน สมาชิก ขอความร่วมมืองด ธุรกรรม “เงินสด”
ด้วยสหกรณ์มีความจำเป็น ขอลดความเสี่ยง ด้านการสัมผัส
ให้น้อยที่สุด ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
ขอ **งดธุรกรรม เงินสด
*** ธุรกรรม ฝาก – ถอนใช้ผ่าน ระบบอิเล็คโทนิค
เงินกู้ ทุกประเภท จนท. สหกรณ์ จะจัดการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก เล่มฟ้า และหรือ ธ.กรุงไทย ให้ตามที่ผู้กู้แจ้งความประสงค์