การให้บริการสมาชิกในสภาวะแพร่ระบาของไวรัส COVID-19

ขอความร่วมมือ

จากการ ที่มีโรคระบาด
ฝ่ายจัดการ ขอความร่วมมือ สมาชิก ในการใช้ช่องทางบริการ ได้ดังนี้

**กรณี ฝากเงิน สามารถฝากผ่าน ระบบ netbank ผ่าน ธ.กรุงไทยเลขบัญชี ของสหกรณ์ 7131390496 แล้วติดต่อ รองวันนา 089-2542526 หรือ น้องณัทธินี ผ่าน ID line 098-5140464

หรือ อีกช่องทาง โดยไม่ต้องผ่าน จนท. สมาชิก สามารถโอนผ่านระบบ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงไทย นำฝากเข้าเล่มฟ้า ได้เลย

**กรณี กู้เงิน ฉุกเฉิน ท่านใดที่พอ จะเข้าใช้ ระบบแอปได้ ก็ ขอฝาก บอกๆ หรือ ช่วยๆ กันในการเข้าสู่ช่องทางบริการนี้ ของสหกรณ์

**กรณี เงินกู้ ฉป. (ปันผลดำรงชีพ) 70% ของ ปันผล- เฉลี่ยคืนของปี 2562 ท่านใดมีความจำเป็น ขอให้ ส่งคำขอกู้ ผ่านทาง แอปมาได้เลย ฝ่ายจัดการจะได้ทะยอยปริ้นรวบรวม และเตรียมดำเนินการให้ ต่อไป

**สำหรับ คำขอกู้ สามัญฯในแต่ละรอบการกู้นั้น สมาชิกสามารถฝาก ผู้แทนประจำหน่วยเพื่อบริการสมาชิก หรือ ตะกร้ารับเอกสาร ได้ หน้า สนง. การสื่อสารไร ขอให้ add line ผจก. เพื่อการประสานงานต่อทั้งนี้ จนท. จะติดต่อสมาชิกกรณีเอกสารขาดตกบกพร่อง ได้ทางโทรศัพท์

ส่วนท่านใด จะปรึกษา เรื่องใดๆ ขอให้ ใช้ช่องทาง มาทาง line ของ ผจก. จะดำเนินการให้ค่ะ

จุดประสงค์ ของฝ่ายจัดการ ก็เพื่อ ต้องการลด ความแออัด และการสัมผัส ใน สนง.

****ประโยชน์ ของบัญชีเงินฝากเล่มฟ้า ***

 ซึ่ง ณ วันนี้ เงินฝากเล่มฟ้า  อำนวยความสะดวก ทั้งด้าน ออม  และด้านเงินกู้ ได้เป็นอย่างดียิ่ง 

ฝ่ายจัดการ ขอขอบคุณ ในการนำพา ของคณะกรรมการ โดยเฉพาะท่านประธาน ดร.ณรินทร์ ชำนาญดูที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล

You may also like...