ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณฺออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณฺออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

มีนาคม 17, 2020 0 By ktscc

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ นายทวี ชูศรี กรรมการ นางสุรีย์พร บำรุงชล กรรมการและนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณฺออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการสหกรณ์ ตามหลักธรรมาภิบาลด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศฯของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 17 มีนาคม 2563