บรรยายชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครอง (30%)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ บรรยายแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และชี้แจงแนวทางหารปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลปกครอง เรื่องเงินเดือนคงเหลือ 30% ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างหนี้ ให้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมกาญจนิกา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่ 14 มีนาคม 2563