บรรยายชี้แจงแนวทางหารปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลปกครอง เรื่องเงินเดือนคงเหลือ 30%

บรรยายชี้แจงแนวทางหารปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลปกครอง เรื่องเงินเดือนคงเหลือ 30%

กุมภาพันธ์ 15, 2020 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ บรรยายแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และชี้แจงแนวทางหารปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลปกครอง เรื่องเงินเดือนคงเหลือ 30% ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับโครงสร้างหนี้ ให้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563