ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ

กุมภาพันธ์ 12, 2020 0 By ktscc

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เวลา 14.00 น.