บรรยายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551 (เงินเดือน 30%)

บรรยายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551 (เงินเดือน 30%)

มกราคม 25, 2020 0 By ktscc

“สหกรณ์ออมทรัพย์พบเพื่อนครู” นำโดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2551 (เงินเดือน 30%)ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี