ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทำการ ณ ฝ่ายอำนวยการ ชั้น2