ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน พฤศจิกายน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน พฤศจิกายน ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562